Uudenlainen verkkopalvelu
skitsofreniaan sairastuneiden
läheisille -

Tarjoaa käytännönläheistä tietoa ja tukea arkeen erityisesti sairauden alku-vaiheeseen. Palvelun suunnitteluun on osallistunut kokemusasiantuntijoita ja potilaiden läheisiä.

Lue lisää »

Selviytyminen arjesta

Skitsofreniayhdistys esittäytyy

Suomessa on jo yli viiden vuoden ajan toiminut yhdistys, joka ajaa skitsofreniaan sairastuneiden asiaa ja pitää sairauteen liittyviä asioita esillä. Suomen skitsofreniayhdistys on vuonna 2010 perustettu, valtakunnallinen yhdistys, joka on myös Mielenterveyden keskusliiton (MTKL) rekisteröity jäsenyhdistys.

Lue lisää »

Skitsofrenia

Hoito

Video: Hoitosuunnitelma skitsofrenian hoidon tukena

Psykiatrinen sairaanhoitaja Antti Koivunen kertoo hoitosuunnitelmasta ja sen hyödyntämisestä skitsofrenian hoidossa.

Videon keskeiset teemat:
Hoitosuunnitelma ja sen merkitys skitsofrenian hoidossa
Hyvän hoitosuunnitelman tunnusmerkit
Miten hyvä hoitosuunnitelma hyödyttää terveydenhuollon ammattilaisia, sairastuneita ja heidän läheisiään?

Lue lisää »

Skitsofrenia

Hoito

Video: Psykiatrin näkökulmaa skitsofreniahoidon valintaan

Psykiatrian erikoislääkäri Julius Maaskola kertoo, minkälaisia asioita skitsofrenian hoidon valinnassa tulisi huomioida ja miten sairauden luonne vaikuttaa lääkärin hoitopäätöksentekoon. Videolla käydään myös läpi hoidolle asetettavia tavoitteita ja hoidon seurannan parhaita käytäntöjä.

Lue lisää »

Oireet

Miten psykoosin ennakko-oireet tulisi huomioida sairastumisen jälkeen?

Psykoottistyyppiset oireet ovat väestössämme suhteellisen yleisiä ja johtavat harvoin varsinaisen psykoosisairauden kehittymiseen. Skitsofreniadiagnoosin jälkeen ennakko-oireiden muistaminen on kuitenkin erityisen tärkeää, sillä se antaa sairastuneelle itselleen, läheisille sekä hoidosta vastaavalle taholle mahdollisuuden reagoida psykoosin uusiutumisesta kertoviin varomerkkeihin yhä varhaisemmassa vaiheessa.

Lue lisää »

Ajankohtaista

Skitsofreniaopas

Skitsofrenia

Tutustu skitsofreniaoppaaseen, joka tarjoaa kattavasti tietoa skitsofreniaan sairastuneelle, sairastuneen omaisille tai ystäville. Opas auttaa myös ammattilaisia selvittämään asioita vastikään sairastuneelle.

Siirry oppaaseen

Ajankohtaista

Mitä tulisi tietää skitsofrenian uusiutumisesta?

Psykoosin uusiutuminen eli relapsi on skitsofrenialle tyypillinen ja monella tapaa haasteellinen takaisku niin potilaalle ja hänen lähipiirilleen kuin terveydenhuollon ammattilaisillekin. Siksi uusien sairausjaksojen estäminen on yksi tärkeimmistä ja samaan aikaan yksi haasteellisimmista tavoitteista skitsofrenian hoidossa. Lääkehoidot muodostavat tässä hoidollisen kulmakiven, jota voidaan tukea muilla keinoilla, kuten terapialla ja psykoedukaatiolla.

Lue lisää »