Uudenlainen verkkopalvelu
skitsofreniaan sairastuneiden
läheisille -

Tarjoaa käytännönläheistä tietoa ja tukea arkeen erityisesti sairauden alku-vaiheeseen. Palvelun suunnitteluun on osallistunut kokemusasiantuntijoita ja potilaiden läheisiä.

Lue lisää »

Skitsofrenia

Selviytyminen arjesta

SAIRASTUNEESTA KOKEMUSASIANTUNTIJAKSI – Sami Muntherin näkökulma

Kokemusasiantuntija Sami Munther sairastui vakavasti ja uskoi pitkään, ettei hän enää koskaan enää palaa työelämään. Pitkäjänteisen kuntoutumisprosessin jälkeen hän kuitenkin löysi itsensä uudelleen ja auttaa työkseen mielenterveyskuntoutujia ja konsultoi terveydenhuollon ammattilaisia kehittämistyössä.

Lue lisää »

Skitsofrenia

Selviytyminen arjesta

Video: Perhenäkökulmaa skitsofrenian hoitoon

Psykiatri ja perheterapeuttikoluttaja Elina Haapaniemi tuo esiin perhenäkökulman merkityksen skitsofrenian hoidossa ja kuntoutuksessa. Samalla hän kertoo tarkemmin siitä, miten sairastuneen läheiset voivat osallistua aktiivisemmin hoidon suunnitteluun.

Lue lisää »

Skitsofrenia

Hoito

Asiantuntijavideo: Sairaudentunto skitsofreniassa

Psykiatrian erikoislääkäri Elina Haapaniemi kertoo sairaudentunnosta ja sen vaikutuksista skitsofreniaa sairastavaan. Lisäksi asiantuntija käy läpi perusasioita siitä, miten sairaudentunnottomuus ilmenee ja mitä sille on tehtävissä.

 

Lue lisää »

Skitsofrenia

Hoito

Video: Hoitosuunnitelma skitsofrenian hoidon tukena

Psykiatrinen sairaanhoitaja Antti Koivunen kertoo hoitosuunnitelmasta ja sen hyödyntämisestä skitsofrenian hoidossa.

Videon keskeiset teemat:
Hoitosuunnitelma ja sen merkitys skitsofrenian hoidossa
Hyvän hoitosuunnitelman tunnusmerkit
Miten hyvä hoitosuunnitelma hyödyttää terveydenhuollon ammattilaisia, sairastuneita ja heidän läheisiään?

Lue lisää »

Skitsofrenia

Hoito

Video: Psykiatrin näkökulmaa skitsofreniahoidon valintaan

Psykiatrian erikoislääkäri Julius Maaskola kertoo, minkälaisia asioita skitsofrenian hoidon valinnassa tulisi huomioida ja miten sairauden luonne vaikuttaa lääkärin hoitopäätöksentekoon. Videolla käydään myös läpi hoidolle asetettavia tavoitteita ja hoidon seurannan parhaita käytäntöjä.

Lue lisää »

Oireet

Miten psykoosin ennakko-oireet tulisi huomioida sairastumisen jälkeen?

Psykoottistyyppiset oireet ovat väestössämme suhteellisen yleisiä ja johtavat harvoin varsinaisen psykoosisairauden kehittymiseen. Skitsofreniadiagnoosin jälkeen ennakko-oireiden muistaminen on kuitenkin erityisen tärkeää, sillä se antaa sairastuneelle itselleen, läheisille sekä hoidosta vastaavalle taholle mahdollisuuden reagoida psykoosin uusiutumisesta kertoviin varomerkkeihin yhä varhaisemmassa vaiheessa.

Lue lisää »